Достоинства
Bateyasi juda yaqshi ushlaydi
Недостатки
Kamerada uzoqda olingan tiniq emasaligi
Комментарий
Narxi arzonligi uzoq yolga bateriya manbayi etaligi
16
3